ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสพป.กทม. ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 133) 04 ก.ค. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดหนัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 205) 02 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพรพิศาล เวที รางน้ำฝน ฝ้า ห้ (อ่าน 273) 20 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 353) 31 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยว (อ่าน 361) 28 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สพป.กทม. (อ่าน 391) 15 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 431) 07 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกิจกรรม Active Learning โดยวิธี (อ่าน 436) 04 ก.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงา่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 427) 15 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง ประกำาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข้อสอบกลางประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึก (อ่าน 659) 26 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 898) 15 พ.ย. 60
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (อ่าน 982) 14 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนัง ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 890) 01 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอา (อ่าน 849) 01 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา (อ่าน 963) 01 พ.ย. 60
รับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 948) 25 ต.ค. 60
แจ้งผลการร้องเรียนทั่วไป 30 กันยายน 2560 (อ่าน 503) 30 ก.ย. 60
แจ้งผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 30 กันยายน 2560 (อ่าน 572) 30 ก.ย. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2568) (อ่าน 463) 08 ส.ค. 60
การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 396) 12 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดหนัง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 882) 05 พ.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 808) 28 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย 3 ขวบ , ชั้นอนุบาล , ชั้น ป.1 และชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1279) 20 ม.ค. 60
การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 377) 28 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างบ้านพักครู (อ่าน 969) 14 พ.ย. 59
โรงเรียนวัดหนัง เข้ารับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 759) 05 พ.ย. 59
การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 396) 18 ต.ค. 59
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "สพป.กทม.เกมส์" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 849) 08 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 834) 03 ส.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนวัดหนัง (อ่าน 908) 13 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดหนัง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1174) 09 ก.พ. 59
งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 1159) 07 ก.ย. 58
bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ (อ่าน 953) 29 ก.ค. 58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1012) 03 มิ.ย. 58
รายละเอียดการเก็บค่าใช้จ่าย โรงเรียนวัดหนัง ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1226) 17 ก.พ. 58
พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีทำบุญครบรอบ 83 ปี และงานศิษย์เก่าราตรีชาว ส.ว.น. (อ่าน 1209) 23 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย ๓ ขวบ , ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1264) 14 ม.ค. 58
ท่าน ผอ.อรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 1129) 24 พ.ย. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT (อ่าน 1979) 12 พ.ย. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 1111) 12 พ.ย. 57