การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.59 MB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.23 KB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 385.9 KB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.41 MB