รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธนินกิตติ์ โฆษิตปฐมพัฒน์ (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ : cat-count@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตำแหน่ง : พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สาขาบางบอน กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.ย. 2561,23:57 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.161.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล