ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑/๒๕๔๖๓ การจ้างก่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่  eb๑/๒๕๔๖๓
การจ้างก่อสรา้งปรับปรุงหลังคา ห้องน้้าครูและนักเรียน
งานทาสีอาคารเรียน รั้ว ปูกระเบื้องโรงอาหาร
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามประกาศ โรงเรียนวัดหนัง ลงวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 270 ครั้ง